Paketi dostopa

Brezplačni paket

Osnovni paket ponuja brezplačni omejen dostop do baze SODMOS, iskanje po bazi in

Ogled 20 kategorij dnevno

Osnovni paket

Srebrni paket ponuja polni dostop do baze SODMOS in izdelavo opisov del pomeri z uporabo SODMOS baze.

Neomejeno iskanje postavk
Izdelava popisov del
BIM povezava (ARCHICad)

Napredni paket

Polni dostop do baze SODMOS, izdelava popisov in dostop do cen za posamezne postavke, trendi cen (povprečje vseh ponudnikov)

Neomejeno iskanje postavk
Popisi del s projektantsko ceno
Dostop do trendov cen
BIM povezava (ARCHICad)
Predračuni in poračuni
Pomakni se na vrh